สีพิเศษมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1.เขียวไมโล
2.ฟ้าราชินี
3.ฟ้าแก่
4.ส้มสะท้อน
5.เขียวสะท้อน
6.เหลืองสะท้อน
7.ชมพูสะท้อน
8.มะนาวสะท้อน